Revival of the blog

Met enige schaamte stel ik vast dat ons laatste bericht alweer dateert van 2022. Dat lees je goed, meer dan een jaar geleden. Kwade tongen zouden dan gelijk kunnen beweren dat we geen klop doen, maar lekker languit achterover liggen of gezellig een spelletje spelen. Niets is helaas minder waar.

Zij die tijdens en na covid regelmatig op de spelavonden aanwezig waren, hebben het gemerkt. Ook in onze spellenclub is het ledenaantal drastisch teruggeslagen en stand de opkomst op spelavonden op een laag pitje. Gelukkig bouwen die aantallen langzaam maar zeker terug op. We zijn dus hoopvol en optimistisch voor de toekomst.

2023 was een druk en heftig jaar voor het bestuur van onze spellenclub. Zowel de statuten als het intern reglement moesten geactualiseerd worden, aangepast aan de nieuwe wetgeving voor verenigingen en afgestemd op de nieuwe realiteit. Dat is inderdaad veel werk en het is even boeiend als het klinkt. Ook het financiële plaatje moet bekeken worden en de rekening moet, elk jaar opnieuw, kloppen. Wie denkt dat een zwarte (of groene, zoals je wilt) jaarrekening eenvoudig is, zit er helemaal naast, want talloze verenigingen gingen tijdens covid diep in het rood of deden zelfs volledig de boeken toe. Als bestuur zijn we echter trots dat we het tij hebben kunnen keren. De jaarrekening van 2023 staat toch weer in het zwart en we zien, zoals reeds gezegd, ons ledenaantal terug aantrekken. Dat hebben we uiteraard alleen maar aan jullie te danken.

Met deze “eerste” post, toch de eerste in meer dan een jaar tijd, willen we dan ook hoopvol vooruit kijken. Het werk achter de schermen gaat uiteraard onverminderd voort en we willen jullie daar in de toekomst wat meer van op de hoogte houden. Daarnaast willen we gewoon wat leuke informatie delen, onze mening ventileren en de discussie aanwakkeren. Op de spelavonden horen we immers de gekste filosofische discussies, diepgaande gesprekken en vluchtige conversaties. We gaan niet uit de biecht klappen, maar het geeft zeker wel inspiratie.

Die inspiratie moet nog even de koelkast in: nog even rijpen om dan op het juiste moment gedegusteerd te worden. Want first things first. Sommigen hebben het wellicht al gezien, in onze FB-groep werd vandaag de kalender voor 2024 gepost. Ook op de website werd deze geactualiseerd. Volledig is die kalender voor 2024 nog niet, maar de belangrijkste (en besliste) zaken staan er zeker al op. Drie spelmarathons kan je al met stip in je agenda aanduiden, samen met ons jaarlijks spellentornooi. De aandachtige lezer heeft vast ook gemerkt dat er geen spellenweekend tussen staat, dat is correct en daar komen we later nog op terug. Om jullie gemoed te sussen: het is uitstel, geen afstel. Wie 18xxBelgium een beetje volgt, die heeft ook al gezien dat de inschrijvingen voor onze conventie met Pinksteren open staan (allen daarheen, we hebben ook introductietafels).

Maar wat ik eigenlijk wou zeggen is dat Spellenclub Mechelen vzw in maart alweer haar zesde verjaardag viert. En dat willen we vieren met jullie, daar klinken en drinken we op. Op zaterdag 9 maart vieren we onze verjaardag in stijl, met een spelletje dus. Een hapje en drankje mogen daar ook bij… die dag zelfs op onze kosten.

Tot dan!